Mithiin ng Duterte’s Kitchen: Maging araw araw ay Pasko

Posted by/Follow Duterte’s Kitchen

Mithiin ng Duterte’s Kitchen ay maging araw araw ay Pasko. Dito sa Duterte’s Kitchen ay tagpuan ng mayaman at mahirap kung saan nagbibigayan malaki man o maliit na pagkain makatulong na maibsan ang kagutuman. Maraming salamat sa mga walang sawang tumutulong.

Sana ngayong pasko at sa mga darating na araw maibalik sana natin ang Bayanihan Spirit at Volunteerism. Asahan namin kayo sa lahat ng mga Duterte’s Kitchen sa buong Pilipinas lalong lalo na sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Hangad namin na bawat lugar ay mayroon Duterte’s Kitchen upang darating ang araw na wala ng Pilipinong Matutulog Na Gutom.

(Produced video by Manila Bulletin Dec 25 2016)

Let us know what you think of the story...